NYHETSARKIVET
29 apr 2020 11:59
Hexatronic redovisar 6 procent bättre rörelseresultat Q1
Hexatronic redovisar i dag en omsättningsförbättring på 4 procent till 437,3 miljoner kr (421,1 miljoner kr) under årets första kvartal, jämfört med motsvarande period förra året. Samtidigt förbättrades rörelseresultatet ebit med 6 procent till 15,3 miljoner kr (14,4 miljoner kr).

"Tillväxten på våra strategiska tillväxtmarknader var fortsatt stark under första kvartalet. I Nordamerika växte vi organiskt med 17 procent och försäljningen är därmed, tre år efter vår etablering, nästan på samma nivå som vår försäljning mot den svenska marknaden. Tillväxten i våra övriga strategiska tillväxtmarknader Storbritannien och Tyskland uppgick till 16 procent. Efter en svag inledning återhämtade sig försäljningen på den svenska marknaden starkt i den senare delen av kvartalet. Vi bedömer fortsatt att den svenska marknaden kommer vara i nivå med föregående år, förutsatt att påverkan från Covid-19 inte blir större än vad vi ser idag", skriver Henrik Larsson Lyon i sitt vd-ord i rapporten.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561