NYHETSARKIVET
30 apr 2020 12:16
Tres mastbolag i Sverige igång
Nu har mobiloperatören Tre sjösatt sitt nya bolag för passiv infrastruktur, det vill säga framförallt mobilmaster. Det framgår av Bolagsverkets Näringslivsregister.

Det nybildade bolaget HI3G Networks AB har ett aktiekapital på 50 000 kr och har följande verksamhetsbeskrivning: "Bolaget ska planera, äga, utveckla, bygga och förvalta nätverksinfrastruktur och tillhandahålla därtill tillhörande tjänster, inbegripet men inte begräsat till att äga och förvalta anläggningar master och teknikbyggnader, hyra ut utrymmen i och i anslutning till infrastruktur, anläggningar, master och teknikbyggnader, tillhandahålla nätverksinfrastrukturtjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561