NYHETSARKIVET
30 apr 2020 12:17
Regeringen beslutade om statligt stöd för bredband i dag
Vid dagens regeringsmöte har man fattat tre beslut för att Post- och telestyrelsen ska kunna fördela stödet.

• Förordning om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

Med stöd av en ny förordning kommer PTS att kunna utlysa de stödmedel som finns tillgängliga för 2020 vilket är 136 miljoner kronor. För 2021 finns 200 miljoner kronor avsatta och för 2022 finns 300 miljoner kronor. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2020.

• Bredbandskoordinatorernas uppdrag – vård- och omsorgsboenden kan prioriteras

Regeringen har fattat beslut om en tillkommande uppgift för de regionala bredbandskoordinatorerna. Bredbandskoordinatorerna ska på begäran bistå PTS med s.k. regionala prioriteringar. I underlaget som regionerna tar fram, kan vissa byggnader prioriteras och på så vis ge en stödsökande aktör som kan inkludera byggnaden bättre förutsättningar att komma i fråga för stöd. Till exempel ska samhällskritiska funktioner såsom olika typer av vård- och omsorgsboenden kunna prioriteras.

• Byalag ska kunna få stöd

Regeringen beslutade den 19 december 2019 att PTS ska ansvara för ett nytt bredbandsstöd. Regeringen har nu beslutat om en tillkommande skrivning i PTS regleringsbrev som tydliggör att olika typer av aktörer ska kunna komma ifråga för stöd, däribland bredbandsföreningar eller s.k. byalag.

Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Därtill har regeringen i dag att klubbat ett uppdrag till Post- och telestyrelsen att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet av covid-19.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561