NYHETSARKIVET
30 apr 2020 12:17
Nokia minskade förlusten och omsättningen under Q1
Nokia förbättrade sitt negativa operativa resultat väsentligt under det första kvartalet i år, men man redovisar åter negativt rörelseresultat, jämfört med vinsten under det förra kvartalet. Under årets första kvartal landade det operativa resultatet på -76 miljoner euro (-524 miljoner euro). Samtidigt sjunker dock omsättningen med 2 procent till 4 913 miljoner euro (5 032 miljoner euro).

Bolagets avgående vd Rajeev Suri indikerar i samband med rapporten att konsekvenser av coronapandemin kommer. Den justerade rörelsevinstprocenten uppskattas nu bli 9,0 procent i stället för tidigare väntade 9,5 procent.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561