NYHETSARKIVET
13 maj 2020 11:54
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-5546
Ärende: Fråga om tillsyn lokalt tillträde

Diarienummer: 20-5505
Ärende: Robusthetsåtgärd – Transportabla mobilbasstationer

Diarienummer: 20-5493
Ärende: Integritetsincident

+ Ur Konkurrensverkets diarium

Diarienummer: 283/2020
Ärende: Remiss - Samråd avseende upphävande av beslut
Ärendetyp: Hantera remisser från andra myndigheter
Ingivare: Post- och telestyrelsen, PTS
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561