NYHETSARKIVET
13 maj 2020 11:55
A3 tyngs av corona: -1,2 miljoner kr i rörelseresultat Q1
Operatören A3 redovisar i dag ett negativt rörelseresultat för första gången sedan 2018 och det är framförallt affärsområdet för IT-tjänster som pressar resultatet.

"Affärsområdet för IT-tjänster påverkas av att företag nu i stor grad väljer att senarelägga planerade IT-investeringar. För oss betyder detta lägre hårdvaruförsäljning och omsättning kopplat till sådana projekt. Vi estimerar att den finansiella effekten av detta är ca - 2MSEK/månad i omsättning samt ca 700 KSEK/månad i EBITDA bidrag. Vi har redan genomfört åtgärder för att mitigera effekten av detta men självklart kan en långvarig konjunkturnedgång komma att påverka vårt resultat för 2020", skriver bolaget i sin rapport.

A3:s företagssegment hade under kvartalet 53 miljoner kr i intäkter (56 miljoner kr Q1 2019) och privatsegmentet omsatte 142 miljoner kr (147 miljoner kr).

Här är A3:s kvartal i sammandrag

Omsättning: 194,5 (202,8)
Ebitda-resultat: 16,5 (18,0)
Rörelseresultat: -1,2 (1,4)
Nettoresultat: 0,5 (2,8)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561