NYHETSARKIVET
18 maj 2020 11:55
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-5753
Ärende: Rapport

Diarienummer: 20-5716, 20-5717, 20-5726, 20-5745, 20-5746, 20-5747 och 20-5748
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 20-5724
Ärende: Anmälan operatörsverksamhet

Diarienummer: 20-5700
Ärende: Internationell roaming – benchmark
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561