NYHETSARKIVET
18 maj 2020 11:56
InCoax revisorer varnar för osäker framtid
InCoax revisorer ser en väsentlig osäkerhetsfaktor kring bolagets ekonomi och varnar för att bolaget kanske inte klarar fortsätta verksamheten.

"Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen av vilka framgår att bolaget redovisar en förlust för räkenskapsåret. Det framgår av förvaltningsberättelsen att bolaget identifierat att det föreligger en risk att bolaget inte kan säkerställa tillräcklig finansiering för verksamheten. En sådan finansiering inte är säkerställd vid tidpunkten för avgivandet av årsredovisningen. Dessa förhållanden tyder på att det föreligger en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten", skriver revisorerna i sin revisionsberättelse.

Sent i fredags eftermiddags lät InCoax meddela att man säkrat ett avtal om bryggfinansiering på 15 miljoner kr med sina tre största ägare Saugatuck Invest AB, Norrlandspojkarna AB samt BLL Invest AB.

"Det är mycket tillfredställande att konstatera att våra tre största ägare har stor tilltro till bolagets ledning och affärsplan och att vi nu har bryggfinansiering säkrad för att kunna gå vidare i genomförandet av våra aktiviteter syftande till att få igång försäljningen samt skapa mycket intressanta affärer i top Tier operatörssegmentet", säger Jörgen Ekengren, vd för InCoax Networks, i en kommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561