NYHETSARKIVET
19 maj 2020 11:33
Indraget bredbandsbidrag kompenseras i ny infrastruktursuppgörelse
De ca 200 miljoner kr i bredbandsbidrag som försvann till slåtterängar efter en felräkning hos Jordbruksverket, kompenseras nu som en del i en uppgörelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen. Det framkom vid en presskonferens med Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson.

Av de totala infrastruktursatsningarna på 1,2 miljarder kr kommer 203 miljoner kr att gå till bredband. 720 miljoner kr går till järnväg och 300 miljoner kr till vägar. Bredbandspengarna går till Jordbruksverket och landsbygdsprogrammet.

"En bredbandsutbyggnad är helt enkelt ett måste, och en del av det viktiga Landsbygdsprogrammet. Det här har Centerpartiet länge jobbat för och vårt mål är att förverkliga en digital allemansrätt", säger Anders W Jonsson i en presskommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561