NYHETSARKIVET
20 maj 2020 12:06
Händelsebaserad utgivning av Telekomnyheterna på fredag
På fredag, när de flesta läsare väljer att ta ut en klämdag, kommer Telekomnyheterna inte med någon ordinarie utgåva. Vid viktiga nyhetshändelser i telekombranschen kommer vi såklart med extra nyhetsuppdateringar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561