NYHETSARKIVET
20 maj 2020 12:06
Optimobile vill ta in 8 miljoner kr i företrädesemission
Optimobile vill ta in 8 miljoner kr i en företrädesemission. Det meddelar bolaget i dag. Totalt omfattar erbjudandet 26,4 miljoner aktier med en teckningskurs på 0,30 kr per aktie.

"Nettolikviden från företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, tillsammans med prognosticerade rörelseintäkter och nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att täcka Bolagets behov av rörelsekapital under kommande tolv månader", skriver man i ett pressmeddelande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561