NYHETSARKIVET
26 maj 2020 12:09
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-6077, 20-6094, 20-6095, 20-6096, 20-6097 och 20-6099
Ärende: Integritetsincident
Handläggare:

Diarienummer: 20-6093
Ärende: Tillsyn efter anmälan om radiostörning
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561