NYHETSARKIVET
26 maj 2020 12:09
Telenor har åtgärdat sina problem med 112 och 1177
Telenor har nu fått ordning på de problem som gjorde att kunder inte kunde nå 112 och 1177 via operatörens ip-telefonitjänst. Det meddelar Post- och telestyrelsen som inledde ett tillsynsärende som nu har avslutats.

"Med anledning av det inträffade rapporterade Telenor i december 2019 en driftstörningsincident till PTS. Telenor hade genomfört en förändring i sin ip-telefonitjänst. Efter förändringen blev det omöjligt för Telenors ip-telefonikunder att nå 112 och 1177. Bolaget redogjorde i rapporten för de åtgärder som vidtagits för att förhindra att händelsen upprepas. PTS granskning visar att orsaken varit att man missat vissa testscenarior i sin förändringsprocess. PTS ser positivt på att Telenor gått igenom sin förändringsprocess ordentligt och vidtagit uppdateringar och extra skyddsåtgärder för att säkra ip-tjänstens kontinuitet och tillgänglighet", skriver PTS.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561