NYHETSARKIVET
27 maj 2020 12:00
Förvaltningsrätten gav inget gehör för Tres 700 MHz-överklagan
Förvaltningsrätten i Stockholm gav inget gehör för mobiloperatören Tres överklagan av 700 MHz-auktionen som genomfördes i mitten av december 2018. Det framgår av en dom från i går.

Tre ville i sitt överklagande att rätten skulle besluta om ett spektrumtak på 20 MHz oavsett FDD eller SDL, vilket skulle upphäva PTS beslut från auktionsinbjudan sommaren 2018. Tre ville även att förvaltningsrätten skulle ta in ett förhandsutlåtande från EU-domstolen i frågan.

"Sammanfattningsvis anser förvaltningsrätten att det inte har kommit fram annat än att PTS vid tilldelningen av tillstånd i 700 MHz-bandet har vidtagit alla rimliga åtgärder för att främja konkurrensen på marknaden och säkerställa att spektrumet används på ett effektivt sätt. Vidare har det inte kommit fram annat än att tilldelningsförfarandet har skett på grundval av objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionella urvalskriterier. Det saknas därmed skäl för förvaltningsrätten att upphäva PTS beslut och besluta att auktionen ska göras om med det av Tre föreslagna spektrumtaket eller att målen ska återförvisas till PTS för fortsatt utredning och förnyad prövning. Vad Tre i övrigt har anfört, bl.a. om att högre spektrumtak har tillämpats i motsvarande auktioner i andra EU-länder, utgör inte skäl för en annan bedömning. Överklagandet ska således avslås", skriver domstolen i sin dom.

"Förvaltningsrätten bedömer att PTS vid tilldelningen av tillstånd i 700 MHz-bandet har vidtagit alla rimliga åtgärder för att främja konkurrensen och säkerställa att spektrumet används på ett effektivt sätt", säger chefsrådmannen Johan Lundmark, i ett pressmeddelande.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561