NYHETSARKIVET
28 maj 2020 11:56
Svenska IKT-sektorn under OECD-snittet i digital kompetens
Den svenska sektorn för Informations- och kommunikationsteknik, IKT, ligger under OECD-genomsnittet inom digital kompetens. Det konstaterar Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser i en rapport som släppts i dag. Detta är särskilt oroande eftersom vi enligt de övergripande politiska målen ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

"Inom ramen för regeringens samverkansprogram Näringslivets digital strukturomvandling kraftsamlar regeringen, akademin och näringslivet för att stärka svensk konkurrenskraft. För att matcha tillgång på kompetens mot företagens behov fokuserar regeringen i digitaliseringsstrategin på att utveckla den digitala spetskompetensen (Regeringen, 2017).
Våra studier pekar emellertid på behovet av att kombinera tre typer av digital kompetens. Alla anställda kommer att behöva en generell digital kompetens för att kunna använda den nya tekniken. Även om kompetensbehovet inte är lika stort så behöver allt fler anställda kompletterande icke-tekniska kompetenser för att bland annat kunna samarbeta med smarta maskiner och AI. Långt ifrån alla anställda behöver vara IT-specialister samtidigt som företag behöver teknisk specialistkompetens för att utveckla och implementera ny teknik. Att kunna utveckla och anpassa ny teknik för att skapa affärsnytta är avgörande för många företags konkurrenskraft", skriver myndigheten i sin rapport och föreslår att regeringens samverkansprogram för Näringslivets digitala strukturomvandling behöver ha ett bredare fokus än enbart digital spetskompetens.

Hela rapporten finns att ladda hem här:
Rapporten
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561