NYHETSARKIVET
29 maj 2020 12:18
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-6274
Ärende: Ansökan om nummertillstånd

+ Ur Konkurrensverkets diarium

Diarienummer: 332/2020
Ärende: Affärsverken Karlskrona AB, räkfrossa
Avsändare/Mottagare: Ingen uppgift
Handläggare: Alexander Albrecht
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561