NYHETSARKIVET
1 jun 2020 13:40
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-6322, 20-6286 och 20-6285
Ärende: Rapport

Diarienummer: 20-6321
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 20-6303
Ärende: Begäran om uppgifter inom Cybersäkerhetsaktens område
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561