NYHETSARKIVET
2 jun 2020 12:26
Post- och telestyrelsen inleder tillsyn av Telias sjökablar
Post- och telestyrelsen inleder i dag tillsyn för att undersöka skyddet av Telias sjökablar. Detta sedan tillsynsinsatser i Norge och Finland har visat att det fanns brister i skyddet särskilt för den delen av sjökabeln från stranden till omkopplingspunkten på land.

"Vi har fått kännedom från Finland och Norge att det har funnits brister i skyddet av sjökablar längs deras kuster. Eftersom en sjökabel har två ändpunkter har vi anledning att tro att det kan finnas motsvarande brister i Sverige. Sjökablar är fundamentala för internationell kommunikation och dessutom väldigt kostsamma, därför är det viktigt att de skyddas på ett tillfredsställande sätt", säger Anders Franzén, som ansvarar för granskningen på PTS.

Tillsynen avser bolagets skydd av sjökablar i svenskt territorialvatten samt insjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Myndigheten ska granska Telias riskanalyser avseende eventuella sjökablar samt de åtgärder som Telia vidtar för att skydda dessa. Tillsynen kan även komma att innefatta inspektioner av sjökablar på plats.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561