NYHETSARKIVET
2 jun 2020 12:26
Telia öppnar upp för kontrollerad återgång till kontorsarbete
Telia har sedan i går börjat öppna upp sin verksamhet för sina medarbetare att börja återgå till normalt kontorsarbete. Men det är långtifrån alla som är välkomna tillbaka till sin normala arbetsplats.

– Som ett första steg har vi sedan igår påbörjat en långsam, kontrollerad och gradvis återgång. Vi återgår till ett framtida normalläge först när myndigheternas rekommendationer ändras. Nu gäller det bara de team som av tekniska, eller produktionsmässiga skäl har uttryckt svårigheter i att arbeta hemifrån och det är givetvis frivilligt att gå tillbaka till kontoret i det här läget, säger Irene Krohn, och fortsätter:

- En grundförutsättning är självklart att den som vistas i lokalerna inte får ha några som helst symptom. De som väljer att arbeta från kontoret bör också kunna ta sig dit på ett sätt som går i linje med råden från lokala myndigheter, dvs att undvika resor i rusningstid. Vi kommer också att genomföra olika praktiska åtgärder, som t ex att markera vilka skrivbord man får sitta vid, så att man inte sitter för nära varandra och fortsätter att hålla avstånd.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561