NYHETSARKIVET
2 jun 2020 12:27
Stadsnäten investerade 4,1 miljarder kr under förra året
Trots att de stora aktörerna på fibermarknaden, Telia och IP-Only, dragit ner på sina investeringar i fibernät kraftigt de senaste åren fortsätter stadsnäten att investera taktfast. Under förra året investerade de svenska stadsnäten 4,1 miljarder kr, men allteftersom att allt fler kommuner når sina bredbandsmål så börjar även stadsnäten skönja en minskad investeringstakt. Enligt Stadsnätsföreningens stadsnätsundersökning räknar de svenska stadsnäten med att minska sina investeringar till 3,8 miljarder kr under 2020.

"Stadsnätens investeringar ligger fortfarande på en hög nivå, men har nu sakta börjat avta. Många stadsnät fortsätter med bredbandsutbyggnad på landsbygden samt efteranslutningar", skriver stadsnätsföreningen och fortsätter.

"De tio stadsnät som investerade mest under 2019 var stadsnät med verksamheten organiserad som kommunala bolag. Den verksamhetsform som investerade minst var stadsnät som drivs inom den kommunala förvaltningen. En orsak till detta kan vara att kommunala stadsnät som drivs i förvaltningsform ofta är små och kan ha ett begränsat uppdrag."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561