NYHETSARKIVET
3 jun 2020 12:04
Han ska leda den treåriga övervakningen av Ericsson
Dr. Andreas Pohlmann från företaget Pohlmann & Company - Compliance and Governance Advisory LLP, har utsetts till oberoende övervakare för Ericsson i tre år framåt. Detta som en del av den uppgörelse som Ericsson landade med US Department of Justice och Securities and Exchange Commission (SEC) om en uppgörelse gällande deras utredningar om bolagets efterlevnad av U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Dr. Andreas Pohlmanns huvudansvar inkluderar granskning av Ericssons efterlevnad av villkoren för och utvärdering av företagets framsteg när det gäller att implementera och driva sitt förbättrade efterlevnadsprogram och åtföljande kontroller samt ge rekommendationer för förbättringar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561