NYHETSARKIVET
4 jun 2020 12:21
PTS i undersökning om Tele2:s 5G-frekvenser
Efter Tele2:s 5G-lansering, där man använder frekvenser från det förvärvade bolaget Celestine Hill Communications, Telenor och Tele2, genom det gemensamma nätbolaget Net4Mobility, börjar nu Post- och telestyrelsen undersöka hur man gått till väga med frekvenshanteringen. Det bekräftar myndigheten för Telekomnyheterna i dag.

- Det har kommit en del frågor från branschen kring frekvenshanteringen, därför samlar vi nu in information om hur Tele2 och Net4Mobility har gått tillväga, säger Magnus Leijel, chef för enheten för spektrumtillsyn, på Post- och telestyrelsen, till Telekomnyheterna.

Att PTS genomför en informationsinsamling betyder dock inte att man bedriver tillsyn mot bolagen, snarare är informationsinsamlingen ett förarbete för att klargöra hur allt gått till och därefter kan myndigheten, om man misstänker att det har begåtts felaktigheter, inleda ett tillsynsärende.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561