NYHETSARKIVET
5 jun 2020 11:13
Waystream flyttar hem tillverkning till följd av corona
Coronapandemins stängning av gränserna har gjort att många bolag nu ser över var man tillverkar sin utrustning. Ett av dessa bolag är Waystream, som i dag meddelar att man har tecknat avtal med kontraktstillverkaren Note om att efter behov förlägga tillverkning till Notes fabrik i Lund. Sedan tidigare har Waystream även tillverkning i Kina.

"Avtalet med NOTE är en del av vår strategi för riskminimering. Genom att ha tillverkning på flera platser i världen blir vi mindre sårbara för störningar i det logistiska systemet. Miljöaspekten är också viktig eftersom vi får kortare transportvägar till viktiga marknader", säger Susanne Torrbacka, tillförordnad vd på Waystream.

"Vi valde NOTE därför att man kunde erbjuda en bra lösning som och matchar våra hårt ställda kvalitetskrav samtidigt som vi får möjlighet till tillverkning i en annan världsdel. Coronapandemin har tydliggjort de risker som finns i det logistiska systemet när länder helt eller delvis tvingas stänga ner. Med fler, utspridda, fabriker minskar vi konsekvenserna av sådana händelser", säger Stefan Blixt, ansvarig för produktion och logistik på Waystream.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561