NYHETSARKIVET
8 jun 2020 12:03
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-7059
Ärende: Angående Tele2:s 5G-lansering

Diarienummer: 20-7063
Ärende: PTS yttrande för programändring 6 i Landsbygdsprogrammet

Diarienummer: 20-7080
Ärende: Uppdrag att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka i spåren av utbrottet av covid -19
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561