NYHETSARKIVET
8 jun 2020 12:04
Så mycket betalade Telavox för iCentrex
Den 1 juli förra året förvärvade Telavox molnväxelbolaget iCentrex med en omsättning på 60 miljoner kr och 26 anställda.

I sin årsredovisning avslöjar nu Telavox att man erlade 72,9 miljoner kr kontant för iCentrex, Sedan tidigare hade Telavox dock 20 procent av aktierna i det svenska dotterbolaget iCentrex Sweden AB. Dessa var bokförda till 16 miljoner kr, men omvärderades i samband med affären till ett värde om 1,2 miljoner kr.

"Sedan förvärvstidpunkten har iCentrex bidragit med 30 480 tkr till koncernens nettoomsättning och med -14 596 tkr till koncernens resultat netto efter avskrivning på koncernmässiga övervärden", skriver Telavox i sin årsredovisning.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561