NYHETSARKIVET
8 jun 2020 12:04
Nationellt pantsystem för mobiltelefoner utreds
Regeringen har i dag utsett Gunnar Fredriksson till särskild utredare av ett nytt pantsystem på småelektronik, där bland annat mobiltelefoner ingår. Det skriver Miljödepartementet i ett pressmeddelande i dag.

Utredningen ska bland annat föreslå hur ett nationellt pantsystem för småelektronik kan se ut för att öka insamlingen, återanvändningen och återvinningen. Om utredningen finner det motiverat kan den också presentera alternativa lösningar. Utredningen ska vidare kartlägga befintliga flöden av småelektronik samt redovisa lösningar på till exempel producentansvar, mål för pantsystemet, finansiering, information, märkning, statistik, utformning av insamlingssystem och analysera vad som skulle kunna vara en lämplig nivå på panten. Utredningen kommer också föreslå hur de svenska reglerna om producentansvar för elutrustning ska anpassas så att de uppfyller minimikraven för utökat producentansvar i EU:s avfallsdirektiv.

Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561