NYHETSARKIVET
9 jun 2020 11:58
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen, Näringsdepartementet och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-7164 och 20-7165
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 20-7163
Ärende: Berec-enkät angående 112

Diarienummer: 20-7145
Ärende: Samverkan skapar förutsättningar för digital mobilitet i hela Sverige
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561