NYHETSARKIVET
9 jun 2020 11:59
Telias reglering på marknad 3a upphävdes som väntat
Delar av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur, marknad 3a, upphävdes i går som väntat av Post- och telestyrelsen.

Det handlar bland annat om skyldigheterna om att tillhandahålla tillträde och virtuellt tillträde till kopparnät och till kanalisation upphävs. Dessutom ändras den så kallade varseltiden, för hur Telia ska informera samlokaliserade operatörer vid nedläggning av telestationer, till 18 månader.

PTS antar även en ny prisbilaga för kopparpriser.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2020.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561