NYHETSARKIVET
9 jun 2020 11:59
I dag skärps reglerna om reservkraft för operatörerna
I dag, den 10 juni, träder Post- och telestyrelsens föreskrifter om driftsäkerhet i full kraft. Det innebär att operatörerna bland annat ska se till att viktiga tillgångar och förbindelser säkerställs med olika nivåer av redundans, däribland reservkraft till mobilnäten.

"Kraven på reservkraft och redundans innebar att operatörerna behövde göra stora investeringar i ny utrustning. PTS har därför haft övergångsregler som inneburit att operatörerna fått fem år på sig att genomföra lämpliga åtgärder", säger Anna Montelius, enhetschef på PTS.

Från den 10 juni 2020 gäller alltså PTS regler om driftsäkerhet fullt ut. Reglerna innebär bland annat krav på redundans för särskilt viktiga tillgångar. Vidare krävs reservkraft för viktiga delar i näten som räcker upp till 24 timmar vid strömavbrott. Kraven är högre ju fler anslutningar som skulle drabbas av ett avbrott.

För mobiloperatörerna finns ytterligare ett reservkraftskrav. Här gäller att, oavsett hur många som skulle drabbas av ett strömavbrott, så ska reservkraften räcka minst en timme i tätort och minst fyra timmar i glesbygd, utan att täckningen påverkas.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561