NYHETSARKIVET
10 jun 2020 11:47
Bahnhof vill ha varumärkesskydd för Gothcom
Bahnhof tycks ha ett nytt spännande projekt på gång. Enligt en ansökan om varumärkesskydd hos PRV har bolaget sökt skydd för varumärket GothCom. Exakt vad som döljer sig bakom varumärket är högst oklart. Ansökan registrerades hos PRV den 27 maj i år.

Följande varor och tjänster har bolaget sökt skydd inom:

Bredbandsradiokommunikationer; dataöverföring; dataöverföringstjänster via telekommunikationsnät; datorkommunikation och internetåtkomst; digital dataöverföring via internet; digitala kommunikationstjänster; drift av bredbandstelekommunikationsnät; drift av elektroniska kommunikationsnätverk; drift av elektroniska kommunikationssystem; drift av ett telekommunikationsnät; elektronisk överföring och telekommunikationsöverföring; fiberoptiska telekommunikationstjänster; it-kommunikationer; konsultation inom området elektronisk kommunikation; konsulttjänster avseende datakommunikation; konsultationstjänster avseende kommunikationsnätverk; konsultations-, informations- och rådgivningstjänster beträffande telekommunikationer; konsulttjänster avseende telekommunikation. Hosting för digitalt innehåll; infrastruktur som tjänst; hostingtjänster, molntjänster (saas) och uthyrning av mjukvara; molntjänster; molntjänster [saas]; serverhotelltjänster (hosting); upplåtande av virtuella datorsystem genom molntjänster; upplåtande av virtuella datormiljöer genom molntjänster; tjänster avseende webhosting; tillhandahållande av ai-datorprogram i datornätverk; rådgivning inom området för nätverk och tillämpningar av datormoln; rådgivning avseende molntjänster [saas]; plattform som en tjänst (paas); offentliga leverantörstjänster avseende molnvärdskap; hosting för plattformar på internet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561