NYHETSARKIVET
10 jun 2020 11:47
Ny samverkansprocess behövs för bättre mobilt bredband
Det behövs en ny samverkansprocess på lokal och regional nivå för utbyggnad av infrastruktur för mobilt bredband. Det slår Bredbandsforums arbetsgrupp "Infrastruktur för mobilt bredband 2023" fast i sin slutrapport som presenterades i går. Därför föreslår arbetsgruppen att en ny samverkansprocess ska vidareutvecklas i ett pilotförsök.

"Arbetsgruppen lämnar även flera förslag på hur olika aktörer kan bidra i arbetet med att förbättra tillgången till mobilt bredband. Exempelvis föreslås regeringen formulera en vision för mobilitetens roll i samhällets digitalisering, och se över möjligheterna att inrätta ett statligt investeringsstöd för utbyggnad av infrastruktur för mobilt bredband på platser dit kommersiella krafter inte kan nå. Kommuner och regioner är mycket viktiga aktörer på bredbandsmarknaden, och arbetsgruppen föreslår bland annat att mål om mobilitet bör integreras i kommunala och regionala strategiska dokument. Nationella myndigheter kan även genomföra viktiga insatser, exempelvis uppmanas Post- och telestyrelsen undersöka möjligheterna att auktionera ut kvarvarande frekvensutrymme från 2018 års tilldelning av 700 MHz-bandet, och se över möjligheterna att tilldela ytterligare frekvensband med anpassade täckningskrav", skriver Bredbandsforum på sin hemsida.

Hela rapporten finns att ladda hem här: https://bredbandsforum.se/media/1286/2020-infrastruktur-foer-mobilt-bredband-2023-slutrapport.pdf
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561