NYHETSARKIVET
26 jun 2020 12:12
MSB-uppdrag om mobildata till Rakel redovisas i september 2022
Det uppdrag om utreda mobildata till de befintliga Rakel-användarna, som MSB fick av regeringen i går, ska slutredovisas först den 1 september 2022. Det framgår av ett pressmeddelande från justitiedepartementet.

För att skapa användarnytta så tidigt som möjligt handlar det första uppdraget om att MSB ska anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till Rakelanvändare.

Samtidigt ska MSB, enligt det andra uppdraget, analysera och lämna förslag på ett nytt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer utifrån en hybridlösning mellan befintlig statlig infrastruktur och samarbete med kommersiella mobilnätsoperatörer.

Det första uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2021 och slutredovisas senast den 1 september 2022. Det andra uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2021”, skriver justitiedepartementet.

"Rakelsystemet innebar att svensk krisberedskap fick ett gemensamt kommunikationssystem istället för hundratals olika. Med dessa uppdrag om Rakel Generation 2 går regeringen vidare och påbörjar arbetet för att samhällsviktiga aktörer, på ett robust och säkert sätt, ska kunna utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen ger", säger inrikesminister Mikael Damberg, i en presskommentar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561