NYHETSARKIVET
30 jun 2020 11:58
Telenor får böta ytterligare 1,2 miljarder kr för prisklämning
Den europeiska frihandelssammanslutningen EFTA:s underorgan ESA har bötfällt Telenor med 1,2 miljarder NOK för den prisklämning operatören gjort sig skyldig till på mobilmarknaden under åren 2008-2012. Redan sommaren 2018 dömdes operatören av det Konkurrentilsynet att betala 788 miljoner NOK i böter för samma sak.

Bakgrunden till bötesbeloppen är att Telenor missbrukade sin dominerande ställning på grossistmarknaden och slutanvändarmarknaden för mobiltjänster under åren 2008-2012.

Telenor har i dag på morgonen meddelat att man kommer att överklaga ESA:s beslut.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561