NYHETSARKIVET
15 jul 2020 12:39
Tele2 Sveriges andra kvartal i siffror
Här är Tele2 Sveriges tal för årets andra kvartal. Motsvarande tal för Q2 2019 inom parentes.

Omsättning (Mkr)
Konsument
: Mobil: 1 404 (1 394)
:: Abonnemang: 1 163 (1 123)
:: Kontantkort: 241 (272)
: Fastnät: 1 450 (1 533)
:: Fast bredband: 660 (627)
::Digital-TV: 712 (808)
::: Kabel & Fiber: 413 (464)
::: DTT: 299 (344)
:: Fast telefoni och dsl: 78 (98)
Hyresvärdar & Annat 174 (178)
Serviceintäkter från slutanvändare: 3 028 (3 105)
:Operatörsintäkter: 167 (220)
:Utrustningsintäkter: 518 (489)
:Intern försäljning: 0 (0)
Konsument: 3 713 (3 813)

Företag
: Mobil: 457 (482)
: Fast: 258 (276)
: Lösningar: 265 (282)
Serviceintäkter från slutanvändare: 980 (1 040)
: Operatörsintäkter, exklusive wholesale: 36 (35)
: Utrustningsintäkter: 397 (378)
Företag: 1 412 (1 452)
: varav IoT slutanvändarintäkter: 56 (47)


Operatörsintäkter: 230 (242)
Intern försäljning: 1 (10)
Summa wholesaleintäkter: 232 (251)
: varav IoT wholesaleintäkter: 7 (12)

Total: 5 356 (5 516)

Underliggande EBITDA 2 086 (2 033)

CAPEX
: Nät: 265 (239)
: IT: 163 (163)
: Kundutrustning, CPE: 133 (16)
: Övrigt 34 (44)
Capex exkl spektrum och leasing: 595 (463)

Operativa data (i tusental)
Konsument, adresserbart footprint 3 375 (3 249)
: Hushåll:

Konsument RGU:er
: Mobil: 2 936 (2 958)
:: Abonnemang: 1 923 (1 841)
:: Kontantkort: 1 013 (1 117)
: Fast: 2 140 (2 191)
:: Fast bredband: 893 (852)
:: Digital-TV: 994 (1 041)
::: Kabel & Fiber: 657 (663)
::: DTT: 337 (378)
:: Fast telefoni & DSL: 253 (298)
Konsument: 5 076 (5 149)

Företags RGU:er:
: Mobil: 940 (913)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561