NYHETSARKIVET
16 jul 2020 11:42
Statens Pensionsverk tvingas göra om upphandling
Statens Pensionsverk tvingas göra om sin upphandling av kommunikationsplattform. Detta efter att Förvaltningsrätten i Härnösand slagit fast att myndighetens poängsättning av kvalitetskriterierna har öppnat upp för ett allt för stort utrymme för godtyckliga bedömningar.

"Poängsättningen har därmed gett SPV ett stort mått av fri prövningsrätt. Poängsättningen har inte kunnat förutses av anbudsgivarna och därmed försvårat för anbudsgivarna att utarbeta ett konkurrenskraftigt anbud. Förvaltningsrätten anser således att utvärderingsmodellen strider mot principerna om likabehandling och transparens", skriver domstolen.

Den ursprungliga upphandlingen vanns av Telia och överklagades av Tele2 som kom tvåa i upphandlingen.

Vill du läsa domen så mejla info@telekomnyheterna.se (endast för prenumeranter).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561