NYHETSARKIVET
16 jul 2020 11:42
Telenor Sveriges andra kvartal i siffror
Här är Telenor Sveriges siffror för årets andra kvartal. Motsvarande tal för det andra kvartalet 2019 inom parentes.

Omsättning
Abonnemang och trafik (MNOK): 1 450 (1 401)
Interconnectintäkter (MNOK): 119 (131)
Mobila intäkter från abonnemang (MNOK): 1 570 (1 532)
Övriga mobila intäkter (MNOK): 111 (117)
Totalt Mobila intäkter (MNOK): 1 681 (1 649)
Icke-mobila intäkter (MNOK): 510 (440)
Totala intäkter mobila verksamheten (MNOK): 2 190 (2 089)

Intäkter telefoni (MNOK): 39 (36)
Intäkter Internet & TV (MNOK): 706 (652)
Intäkter datatjänster (MNOK): 42 (40)
Övriga intäkter (MNOK): 59 (61)
Totala intäkter retail (MNOK): 847 (788)
Intäkter wholesale (MNOK) 79 (61)
Intäkter fastnät (MNOK): 926 (849)
Totala intäkter (MNOK): 3 116 (2 938)
:: varav interna intäkter (MNOK): 15 (16)

Ebitda före övriga intäkter och kostnader (MNOK): 1 120 (971)
övriga intäkter och kostnader (MNOK): -69 (-11)
Ebitda (MNOK): 1 051 (959)
avskrivningar och amortering -632 (-346)
nedskrivningar (MNOK): 0 (0)
Rörelseresultat (MNOK): 419 (614)

Ebitda-marginal före övriga intäkter och kostnader (%): 36 (33,0)
Ebitda-marginal (%): 34 (32,6)
Rörelsemarginal (%): 13 (20,9)

Capex (MNOK): 324 (330)
Investeringar i företag (MNOK): 0 (0)
Capex exklusive licenser och spektrum (MNOK): 324 (330)

Mobilt:
Antal abonnemang (tusental): 2 721 (2 741)
::varav prepaid (tusental): 240 (240)
Genomsnittligt antal trafikminuter per abonnemang och månad (AMPU) 348 (319)
Arpu (NOK): 192 (189)
:: varav abonnemang (NOK): 205 (201)
:: varav prepaid (NOK): 60 (55)

Fastnät:
Antal telefoniabonnemang (tusental): 123 (140)
Antal internetabonnemang (tusental): 692 (685)
:: varav låg hastighet (dsl): 49 (65)
:: varav hög hastighet (fiber): 642 (620)
Antal TV-abonnemang (tusental): 481 (477)

Arpu fast telefoni (NOK): 36 (32)
Arpu Internet (NOK): 240 (214)
Arpu TV (NOK): 140 (144)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561