NYHETSARKIVET
17 jul 2020 12:01
Tres skandinaviska siffror för Q2 2020 i sammandrag
Här är mobiloperatören Tres skandinaviska siffror för det andra -kvartalet i år. Motsvarande tal för Q2 2019 inom parentes.

Omsättning (Mkr): 2 620 (2 586)
::varav Sverige (Mkr): 1 649 (1 675)
::varav Danmark (MDKK): 678 (641)
Serviceintäkter (Mkr) 1 688 (1 617)
::varav Sverige (Mkr): 1 028 (993)
::varav Danmark (MDKK): 461 (438)
Serviceintäkter per abonnent och månad (kr/mån): 156,6 (155,2)
::varav Sverige (kr/mån): 160,3 (161,9)
::varav Danmark (DKK/mån): 105,6 (102,1)
Ebitda (Mkr): 960 (928)
::varav Sverige (Mkr): 684 (653)
::varav Danmark (MDKK): 193 (194)
Ebitda-marginal: 36,6% (35,9%)
::varav Sverige: 41,5% (39,0%)
::varav Danmark: 28,4% (30,3%)

Nettoskuld (Mkr): 6 950 (7 392)
Nettoskuldsförändring (Mkr): 5 023 (5 660)

Antal anställda: 1 755 (1 870)

Antal abonnenter (tusental): 3 592 (3 474)
::varav Sverige: 2 137 (2 044)
::varav Danmark: 1 455 (1 430)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561