NYHETSARKIVET
17 jul 2020 12:01
Telia Sveriges andra kvartal i siffror
Här är Telias svenska siffror för årets andra kvartal. Motsvarande tal för Q2 2019 inom parentes.

Mobila abonnemangsintäkter (Mkr): 3 131 (3 155)
Interconnect (Mkr): 138 (163)
Övriga mobila tjänsteintäkter (Mkr): 138 (151)
Mobila tjänsteintäkter totalt (Mkr): 3 408 (3 469)
Fast telefoni (Mkr): 489 (592)
Bredband (Mkr): 1 176 (1 143)
TV (Mkr): 422 (462)
Business solutions (Mkr): 743 (686)
Andra fasta tjänsteintäkter (Mkr): 953 (999)
Fastnätstjänsteintäkter (Mkr): 3 782 (3 882)
Övriga tjänsteintäkter (Mkr): 280 (263)
Totala tjänsteintäkter (Mkr): 7 469 (7 613)
Totala terminalintäkter (Mkr): 835 (1 215)
Total extern nettoförsäljning (Mkr): 8 304 (8 829)
Intern nettoförsäljning (Mkr): 49 (31)
Total nettoförsäljning (Mkr): 8 353 (8 859)
Ebitda exklusive poster av engångskaraktär (Mkr): 3 316 (3 346)
::Marginal: 39,7% (37,8%)
Ebitda (Mkr): 3 266 (3 389)
::Marginal: 39,1% (38,2%)
Avskrivningar, amortering och nedskrivningar (Mkr): -1 712 (-1 585)
Intäkter från associerade bolag och joint ventures (Mkr): 0 (0)
Justerad operativ intäkt (Mkr): 1 604 (1 762)
::Marginal: 19,2% (19,9%)
Operativ intäkt (Mkr): 1 555 (1 804)
::Marginal: 18,6% (20,4%)

Capex exkl. licenser och spektrumavgifter (Mkr): 701 (1 006)
Capex (Mkr): 701 (1 006)

• Mobile
Postpaid abonnemang (tusental): 5 270 (5 177)
::varav använda för M2M (tusental): 1 167 (1 089)
Prepaid abonnemang (tusental): 830 (958)
Totalt antal abonnemang (tusental): 6 100 (6 135)
Postpaid ARPU (kr/månad): 241 (249)
Prepaid ARPU (kr/månad): 85 (65)
Blended ARPU (kr/månad): 214 (214)
Blended churn (%): 16 (13)

• Fixed
PSTN-abonnemang (tusental): 441 (552)
VoIP-abonnemang (tusental): 338 (401)
Telefoniabonnemang (tusental): 779 (953)
Bredbandsabonnemang (tusental): 1 266 (1 278)
Bredband ARPU (kr/månad): 309 (296)
TV-abonnemang (tusental): 901 (854)
TV ARPU (kr/månad): 161 (180)
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561