NYHETSARKIVET
17 jul 2020 12:01
TV och roaming tynger Telia som ändå väntat sig tyngre tal
Telia-koncernens resultat har drabbats av en minskning på en halv miljard kr till följd av coronakrisen. Bakom förlusterna står minskade roamingintäkter och TV, med ungefär lika stor andel vardera.

På mobilsidan tappade Telia 22 000 kunder, rensat för machine-to-machine-abonnemangen, som ökade med 33 000 under kvartalet. I dagsläget står M2M-abonnemangen för 19 procent av Telias redovisade mobilkundstock.

Jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan minskade Telias mobiltjänsteintäkter till 3 408 miljoner kr (3 469 miljoner kr).

På fastnätssidan ökade antalet bredbandskunder med 3 000 till 1 266 000 under kvartalet. Andelen fiberkunder uppgår nu till 75 procent av kundstocken.

På helheten minskade Telias svenska omsättning till 8,4 miljarder kr (8,9 miljarder kr) under kvartalet och ebitda-resultatet sjönkt till 3,3 miljarder kr (3,4 miljarder). Ebitda-marginalen ökade dock till 39,1 procent (38,2 procent).

Telias vd och koncernchef Allison Kirkby pekar ut två fokusområden för den närmaste framtiden:

"För det första, våra största styrkor ligger i ledarskapet inom nätverkskvalité, våra erbjudanden inom uppkoppling och underhållning samt skalan och värdet av våran kundbas, både inom konsument och företagssegmentet. Jag vill bygga på dessa styrkor för att återupprätta kundupplevelsen och intäktstillväxten. För det andra så har teamet och jag identifierat ineffektiviteter jämfört med våra konkurrenter, varför vi kommer att gå igenom kostnadsbasen i detalj för att hitta ytterligare effektiviseringar. Vi kommer att applicera en omfattande struktur avseende kapitalallokering och investera vidare där det förstärker vårat kunderbjudande och räckvidd, och där vi kan generera ändamålsenlig avkastning", skriver hon i sitt vd-ord.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561