NYHETSARKIVET
10 aug 2020 12:10
Tele2 skrotar separata IoT-bolaget: fusioneras in i Tele2 Sverige
Tele2:s sorgebarn, Tele2 IoT, som redovisat ökande förluster de senaste åren ska nu skrotas och införlivas i Tele2 Sverige. Det framgår av en anmälan till Bolagsverket, där Tele2 vill fusionera in verksamheten i det nuvarande moderbolaget.

Under 2018 ökade Tele2 IoT sin omsättning med 53 miljoner kr till 200,6 miljoner kr (147,3 miljoner kr) men försämrade samtidigt sitt rörelseresultat med nästan lika mycket. Rörelseresultatet sjönk med 49 miljoner kr till 145,5 miljoner kr (-96,0 miljoner kr). Det innebar i praktiken att Tele2 IoT gjorde en förlust på 726 kr för varje tusenlapp man sålde för under det året. Bolagets årsredovisning för har ännu inte godkänts av Bolagsverket.

För att rädda balansräkningen 2018 fick Tele2 IoT 132 miljoner kr i aktieägartillskott från Tele2 Sverige (96,8 miljoner kr 2017). Därtill fick man ett aktieägartillskott på 15,5 miljoner kr den 31 mars i år för att återställa det egna kapitalet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561