NYHETSARKIVET
14 aug 2020 12:41
PTS agerar mot Tele2:s 5G-frekvenser: bryter mot lagen
Tele2 har av allt att döma lanserat 5G på frekvenser som man inte har tillstånd från Post- och telestyrelsen att använda. Det framgår av underrättelser som myndigheten har skickat till Tele2, Telenor, Net4Mobility och Celestine Hill.

Det var den 24 maj i år som Tele2 meddelade att de slog på 5G-nätet och att man hade sammanlagt 80 MHz 5G-frekvenser, mer än någon annan operatör.

Frekvenserna som Tele2 och Telenors gemensamma nätbolag Net4Mobility använde var tidigare wimax-frekvenser som Tele2 och Telenor själva köpt in, samt frekvenser man fått genom förvärvet av bolaget Celestine Hill, som äger wimax-frekvenserna för Stockholm. Vad man inte gjorde var att ansöka hos Post- och telestyrelsen om tillstånd för Net4Mobility använda de aktuella frekvenserna och detta är det som Post- och telestyrelsen nu slår ner på.

Därför misstänks nu samtliga fyra bolag för att bryta mot lagen. "För att efterleva lagen ska N4M upphöra med den aktuella användningen", skriver Post- och telestyrelsen i sin underrättelse till Net4Mobility. Samtliga aktörer har nu fram till den 3 september på sig att yttra sig om vilka åtgärder man vidtagit och avser att vidta i anledning av underrättelsen.

"Om N4M inte inkommer med yttrande kan PTS komma att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att rättelse ska ske. Ett föreläggande eller förbud får förenas med vite", skriver PTS.

Av 3 kap. 23-24 §§ LEK följer att det krävs medgivande från PTS för såväl överlåtelse som uthyrning av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561