NYHETSARKIVET
17 aug 2020 12:03
Huaweis svenska omsättning minskade med 210 miljoner kr
Huawei Sverige redovisar en omsättningsminskning på 210 miljoner kr under 2019, jämfört med 2018. Det visar bolagets årsredovisning, som lämnats till Bolagsverket. Men skärskådar man siffrorna så framgår det att försäljningen minskat ännu mer, detta i och med att bolaget ökat sin interna försäljning till koncernbolag med 260 miljoner kr.

Sett till bolagets olika segment är det bara affärsområdet Enterprise som har vuxit. Där har omsättningen ökat till 194,4 miljoner kr (155,3 miljoner kr). Inom affärsområdet Carrier, där till exempel molntjänster och nät ingår, har omsättningen minskat med närmare 210 miljoner kr till 902,5 miljoner kr (1 111,2 miljoner kr) och inom Consumer har omsättningen minskat med nästan 300 miljoner kr till 2 337,3 miljoner kr (2 636,7 miljoner kr).

Bolagets rörelseresultat för 2019 uppgick till 196,6 miljoner kr (263,0 miljoner kr).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561