NYHETSARKIVET
17 aug 2020 12:03
Mats kommenterar: Tele2:s otillåtna 5G-kupp blir ostraffad
Det mesta talar för att Tele2:s 5G-kupp, där man via Net4Mobility använt wimax-frekvenser från Tele2, Telenor och Celestine Hill, kommer att gå hem trots att man inte har de rätta tillstånden. Detta eftersom bolaget nu helt enkelt kan välja mellan att lämna in en ansökan som av allt att döma bara kommer att godkännas, detta eftersom det inte torde finnas några större hinder mot ett tillstånd.

Och skulle PTS ändå neka tillstånd så kan Tele2 alltid överklaga ett kommande föreläggande. Ingen domstol kommer ändå att hinna ta upp frågan innan november månads 5G-auktion är klar varvid Tele2 i lugn och ro kan fortsätta använda sina frekvenser till dess.

Mats Roesgaard Sjödin
Chefredaktör, Telekomnyheterna
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561