NYHETSARKIVET
18 aug 2020 11:51
Rejlers förvärvar finska Sitowise telekomverksamhet
Rejlers har förvärvat telekomverksamheten inom Sitowise, som är ett av de största konsultföretagen inom infrastruktur och byggnation i Finland. I och med förvärvet blir Rejlers telekomdivision i Finland dubbelt så stor och stärker erbjudandet av tjänster relaterade till underhåll, design och konstruktion av telenät. Förvärvet innebär att Rejlers tar över affärsavtal, kunder samt 40 tidigare medarbetare inom Sitowises telekomverksamhet.

Sitowises tjänster inom telekom har bland annat omfattat utformning och konstruktion av mobilnät och förstärker Rejlers nuvarande tjänsteutbud inom sektorn. I och med förvärvet har Rejlers nu drygt 300 medarbetare i Norden inom telekom.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561