NYHETSARKIVET
21 sep 2020 12:47
Rakel2 ska byggas i samarbete med kommersiella mobiloperatörer
Ett nytt Rakelnät, Rakel2, tycks nu vara ett etablerat faktum. Detta efter att Regeringen i sin vårbudget bara resonerade kring en ny utredning av Rakel2. Och den kanske största nyheten är att Regeringen uppdragit åt MSB att ta fram en lösning mellan staten och en eller flera kommersiella mobiloperatörer. Det framgår av dagens budgetproposition.

"Regeringen har påbörjat arbetet med att utveckla och etablera Rakel Generation 2. För att skapa användarnytta så tidigt som möjligt har regeringen uppdragit åt MSB att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till Rakelanvändare som ett komplement till det befintliga systemet. Parallellt ska MSB analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses. Förslaget ska utgå från en lösning mellan staten och en eller flera kommersiella mobilnätsoperatörer. Det ska anpassas till det säkerhetspolitiska läget i omvärlden och kunna fungera oberoende av funktioner i andra länder. Förslaget ska även anpassas till en förväntat snabb teknikutveckling på området och säkerställa en effektiv användning av statens resurser för att minimera kostnadsökningar. Regeringen avser att återkomma avseende hur Rakel Generation 2 ska realiseras", skriver Regeringen.

Regeringen har även avsatt 9,5 miljoner kr för att finansiera MSB:s förvaltningskostnader avseende Rakel2 under år 2021. De följande åren, 2022 och 2023 får MSB 18 miljoner kr per år för Rakel2. Vidare ger man MSB möjligheten att använda högst 170 miljoner kr av det balanserade överskottet i nuvarande Rakelverksamhet för att finansiera anskaffning och etablering av kärnnätet till Rakel Generation 2.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561