NYHETSARKIVET
22 sep 2020 11:54
Clavister vill ta in 234 miljoner kr i nyemissioner
Nätsäkerhetsbolaget Clavister vill ta in 234 miljoner kr igenom olika nyemissioner. Det handlar en företrädesemission på närmare 150 miljoner kr, en överteckningsoption på 30 miljoner kr och en riktad emission till institutionella och kvalificerade investerare på 54 miljoner kr.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561