NYHETSARKIVET
22 sep 2020 11:55
PTS inleder granskning av operatörernas reservkraft
Fem år efter att de nya reglerna om driftsäkerhet infördes, inleder nu Post- och telestyrelsen en granskning av hur fyra mobiloperatörer och fyra bredbandsoperatörer följer reglerna. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande i dag.

Operatörerna fick fem år på sig att genomföra lämpliga åtgärder för att följa reglerna. Den 10 juni i år trädde reglerna i full kraft. Myndigheten kommer att kontrollera regelefterlevnaden på flera platser runt om i landet, både i tätort och på landsbygden.

"När fler och fler människor i samhället förlitar sig på elektronisk kommunikation så måste det finnas rimliga krav på driftsäkerheten hos dessa tjänster", säger Karin Thomasson, ansvarig handläggare på PTS.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561