NYHETSARKIVET
22 sep 2020 11:55
Lycamobile bryter mot bokföringslagen för tredje året
Operatören Lycamobile fortsätter år efter år att bryta mot bokföringslagen och åtgärdar inte problemet trots påpekanden från revisorn. Det framgår av bolagets årsredovisning för 2019, som har lämnats in till Bolagsverket.

För tredje året i rad skriver bolagets revisor John Osser, vid BDO Mälardalen: "Bolaget har i strid med 7 kap. 3 a BFL ej anmält till Skatteverket förvaringsplatsen för maskinläsbara medier, fastän det förvaras utanför Sverige".

Trots dessa upprepade påpekanden tycks vare sig operatören eller Skatteverket ha lagt någon energi på att lösa frågan.

Revisorn påpekar även i sin revisionsberättelse att bolaget under räkenskapsåret inte har betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt i rätt tid. Även detta är något som förekommit i Lycamobiles revisionsberättelse i många år.

Telekomnyheterna har ställt frågan, men ännu inte fått svar, till Skatteverket hur detta kan fortgå år efter år.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561