NYHETSARKIVET
6 nov 2020 12:01
Tele2 och Telenor uppmanar PTS att stoppa 5G-auktionen
Post- och telestyrelsen måste stoppa starten av 5G-auktionen i väntan på en rättslig prövning. Det anser både Tele2 och Telenor som har uppmanat Post- och telestyrelsen att avvakta med auktionen till dess de rättsliga förutsättningarna är klargjorda.

- Vi välkomnar att PTS hantering av detta ärende nu får en rättslig prövning. PTS process har präglats av direkt motsatta besked från Säkerhetspolisens sida som gör att rättssäkerhetsfrågorna fått sig en oacceptabel törn. PTS måste nu avvakta med den planerade auktionen till dess de rättsliga förutsättningarna är klargjorda. Allt annat vore högst märkligt. En eventuell försening av 5G-utrullningen är konsekvensen av den rättsosäkra processen som myndigheterna drivit snarare än av Huaweis överklagande. Vi beklagar det, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2, till Telekomnyheterna.

Jimmy Ahlstrand, chef för Corporate Affairs på Telenor Sverige håller med.

- Utan att ta ställning till överklagandet i sak kan vi konstatera att det föreligger osäkerhet kring de rättsliga förutsättningarna för den nära förestående tilldelningen. Vi har därför uppmanat PTS att skjuta upp auktionsprocessen för 3,5 och 2,3 GHz-bandet till dess att beslut i överklagandeprocessen har vunnit laga kraft. Detta skulle också ge PTS tid att genomföra en rättssäker och rimlig konsekvensanalys och proportionalitetsbedömning av tillståndsvillkoren. PTS har ju även tidigare beslutat att skjuta upp auktionsprocesser till följd av överklaganden, säger Jimmy Ahlstrand till Telekomnyheterna.

Telia och Tre har avböjt att kommentera Huaweis överklagan.

- Det är ingenting vi har synpunkter på. Vi förutsätter att tidsplanen för auktionen inte kommer att påverkas, säger Irene Krohn, presschef på Telia, till Telekomnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561