NYHETSARKIVET
9 nov 2020 12:23
Diariefört om telekom
Här följer en sammanfattning av intressanta ärenden med anknytning till telekombranschen. Telekomnyheterna bevakar dagligen diarierna hos Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket. Är det något ytterligare diarium du tycker att vi borde bevaka så skriv ett mejl till mats.sjodin@exaktmedia.se.

+ Ur PTS diarium

Diarienummer: 20-12723
Ärende: Direktupphandling Kvantitativ undersökning till regionala bredbandskoordinatorer genom webbenkät

Diarienummer: 20-12717
Ärende: Hemställan om samråd angående utredning av elektromagnetiska störningars försvårande för totalförsvarets intressen eller anläggningar del 1

Diarienummer: 20-12701
Ärende: Integritetsincident

Diarienummer: 20-12689
Ärende: Tilldelningen av 3,5 och 2,3 GHz-bandet bör pausas
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561